FUGLEHUNDENES FORBUND
FKF INFORMASJONSPERM
http://www.f-k-f.org/

 1. FKF`s lover, reglementer og viktige vedtak

 2. FKF Årskalender

 3. En Presentasjon av FKF og FKF`s arbeidsoppgaver

 4. Oversikt over styrende organer og komiteer

 5. Praktiseringsavtalen med NKK, Overenskomsten, Samarbeisavtale NKK og NJFF

 6. FKF På internet

 7. Fuglehundprøver

 8. Utstillings Info. Regelverk FKF Utstillingskomite. Påmeldingsskjema

 9. Årets hund og Årets Unghund

 10. Utdanning i regi av FKF. Oversikt over instruktører

 11. Nordisk samarbeid

 12. Høystatusløpene

 13. Dommerutvalg, dommerutdanning og dommerfond

 14. Sletthallens viltfond

 15. Oversikt over salgsartikler

 16. Liste over medlemsklubber

 17. Representantskapsmøtet og referater FKF Representantskapsmøter

 18. 20 års beretning FKF 1965-85

 19. Dyreetikk