Opprør mot HD-regime

Lagt inn 17.11.2004 15:46 av Tor-Hartvig Bondø

Han var en av pådriverne for å få i gang systematisk HD røntgen av alle fuglehunder som skulle brukes i avl.
Nå mener Johan B. Steen at det er på tide å si stopp til det store resursbruken på noe som verken har virket eller er interessant i avl av fuglehunder.
 

- Det stemmer at jeg hadde stor tro på å innføre krav om at foredlere til alle hunder skulle ha kjent HD-status.
Jeg var med å presset på for å få alle fuglehundklubbene til å be NKK til å nekte å registrere valper fra foreldre med ukjent HD-status.
Men det må da være lov til å innrømme at man har tatt feil.
- For jeg mener at 15 år med dagens HD-regime viser at vi tok feil.
Det har ført til at det ikke er avlet på hunder med HD, men HD-prosent er jo akkurat den samme som den var for 15 år siden.

- Vi vet jo ikke hva den hadde vært dersom vi hadde avlet på HD-hunder ?
- Nei, og det får vi heller ikke vite. Vi vet bare at vi brukt masse penger og ressurser på å gå til dyrlegen med friske hunder.
I USA, England og Tyskland som - enten vi liker det eller ikke – er betydelig større hundenasjoner enn oss, er HD en ”ikkesak”.
Og de har ikke noe større problem med HD enn det vi har, sier Steen.
Han mener det er leit å tenke på hvor mye ”godt jaktblod” som har gått i graven på grunn av en svak eller middels HD.
- Dette er hunder som har jaktet godt i 10 år, men på grunn av HD-kravet har en svak eller middels HD gjort dem verdiløse for avl.
Og HD er jo egentlig helt uviktig. Det viktige er jo å avle på sunnhet, på gemytt og jaktegenskaper.
Oppsummert på bruksegenskapene, sier Steen, som nå håper på å få til en felles front mot NKK.
- Dersom alle raseklubbene samlet går in for det, ser jeg ingen grunn til at NKK ikke skal lytte til det og endre praksisen, sier Johan B. Steen.

Avlsrådet i NGK har sendt sin henvendelse til avlsrådene i NESK, NISK, NBK, NPK, NMK og NVK.

Dette er vedtaket fra avlsrådet i NGK:
” Hoftleddsdysplasi (HD) har lenge opptatt mye av interessen hos oppdrettere av stående fuglehunder.
Flere undersøkelser viser at Hd forekomsten er delvis arvelig betinget.
Derfor burde det føre til redusert HD frekvens dersom man utelukkende avlet på HD frie hunder.
På denne bakgrunn anmodet fuglehundklubbene NKK om å kreve kjent HD status på både tispe og hanhund for å få registrert avkommet i NKK.
Slik ordning ble innført 1. juli 1989, det vil si for 15 år siden. Ordningen har ført til at det nesten ikke har vært avlet på fuglehunder som har HD.
På denne bakgrunn er det nedslående å måtte konstatere at ordningen ikke har ført til reduksjon av HD frekvensen innen stående fuglehunder.
En analyse av HD forekomsten før og etter 1989 ble nylig presentert i Fuglehunden.
Dagens ordning har altså ikke ført oss nærmere det ønskete resultat og det er lite trolig at den vil gjøre det i fremtiden.
Den nåværende ordning er en stor belastning for både oppdrettere og hundeeiere.
Det koster ikke lite, verken av penger eller tid, å få hunden HD røntget.
Hunder som får påvist HD – selv av mildeste grad – blir i realiteten verdiløse i avl og ikke sjelden blir de avhendet eller avlivet.
 Dette til tross for at slike hunder, kan fungere utmerket og ikke vise symptomer på nedsatt førlighet selv etter mange års jaktbruk.
Oppdrettere som har solgt valper som viser seg å ha HD får erstatningsansvar og begge foreldrene får redusert avlsverdi.
På denne bakgrunn anbefaler vi at man diskuterer med de andre raseklubbene om ikke hele ordningen burde avskaffes.
I årene som kommer vil man sikkert forske mer på arvbarheten av HD og også finne bedre metoder til diagnostisere de sider ved lidelsen som har funksjonelle konsekvenser. Basert på slik ny kunnskap kan da finne nye og mer effektive ordninger for å reduser HD frekvensen.

Avlsrådet i NGK”