Danmarksmesterskabet 2003 på Midtfyn

Søndag den 12. oktober

HOLD 1 DOMMER: FINN MØLLER JØRGENSEN

B Taz Kenneth Schultz
Taz starter i roer i et stort i perioder for offensivt søg. Farten er høj, og stilen er præget af en kraftfuld, smidig aktion. Ingen fugle. I 2. slip i roer arbejder Taz i et passende stort velrevierende bredsøg. Taz opnår stand. På ordre er Taz meget treven i avanceringen, men besinder sig omsider, springer på og rejser præcist fasan. Taz er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere udkastet fugl apporteres korrekt. 
Taz
udgår

GS Trolmarkens Chico
Lorenz Clemmensen
Trolmarkens Chico afprøves i 2 slip i roer, hvor han anlægger et stort velrevierende bredsøg. Farten er god, og stilen tiltalende. Chico opnår kastestand. På ordre avancerer han villigt og udpeger præcist fasan. Han er rolig i opflugt og skud. Fasanen kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke fældes. Apporteringen af senere udkastet fugl er ikke tilfredsstillende. Chico smider fuglen på vej hjem og må animeres meget for at samle den op.
Chicko udgår
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
B Paw
Søren Pedersen
Paw afprøves i 3 slip i roer, hvor han anlægger et stort og velrevierende bredsøg, dog i en periode en anelse offensivt. Farten er god og stilen er præget af en kraftfuld og smidig aktion og høj hovedføring. I 2. slip finder partner fasan. Paw slutter 3. slip med stand. På ordre avancerer han kontant, udpeger præcist agerhøne. Han er overlegen rolig i opflugt og skud og apporterer den fældede fugl korrekt.
 
Paw fortsætter

P Tiurskogens Beth-Marie Jens Have
Tiurskogens Beth- Marie afprøves i 3 slip i roer. Hun anlægger et stort velrevierende bredsøg. Farten er høj, og stilen er præget af en smidig, langstrakt aktion høj hovedføring og god haleføring. Ingen fugle i 1. slip. Her kaldes Beth-Marie fra flygtende råvildt. I 2. slip har Beth-Marie flere skarpe markeringer, der ikke fører til noget, og partner finder fasan. I 3. slip opnår Beth-Marie stand. På ordre avancerer hun behersket. Fasanen er undveget. Beth-Marie forsøger at udrede færten og fasanen letter uden hun har kontakt med denne. Fasanen fældes fejlagtigt og knald apporteres. 
Beth-Marie udgår

IS Senti Allan Bak Jensen
Senti afprøves gennem formiddagen i 3 slip i roer. Bortset fra sidste slip, hvor revieringen bliver lidt snæver, anlægger hun et stort velrevierende bredsøg. Farten er høj og stilen er tiltalende. I alle slippene finder partner fugl.
Senti udgår

GS Lyngmosegårds David Kristian Thomsen
Lyngmosegårds David afprøves i 2 slip i roer. Han arbejder i et stort velrevierende bredsøg. Farten er god, og stilen er præget af en kraftfuld maskulin aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. I 1. slip opnår David stand. På ordre avancerer han kontant i flere tempi og udpeger præcist fasan. David er nogenlunde rolig i opflugt og holdes med møje fra en knaldapport af den lidt provokerede fældede fugl. Fasanen apporteres korrekt.
David fortsætter

P Astrups Siff Flemming Fuglede Jørgensen
Astrups Siff afprøves i 2 slip i roer, hvor hun revierer fejende flot – stort og bredt. Fart, stil og aktion på topplan. Siff opnår stand. På ordre avancerer hun villigt i to tempi og udpeger præcist fasan. Hun er rolig i opflugt og skud og apporterer den fældede fugl korrekt, dog med lidt sjusket aflevering. Enkelte skarpe markeringer i 2. slip. 
Siff fortsætter

P Flemløses Amanda Jens Have
Flemløses Amanda starter i roer i et stort, velrevierende bredsøg. Fart, stil og aktion på topplan. Opnår kort efter partner stand for samme fugl. I 2. slip opnår Amanda stand. På vej op trædes der en fasan op. På ordre avancerer Amanda behersket og udpeger præcist fasan. Hun er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere udkastet fugl apporteres korrekt men lidt sjusket aflevering.    
Amanda fortsætter

HOLD 2

DOMMER: MOGENS VESTERGAARD HANSEN

B DKJCH Marki Jens Hansen
Marki afprøves i roemark. Afsøger marken i et godt anlagt jagtsøg med gode brede udslag. Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved og langstrakt galopaktion. Marki fløjtes fra råvildt. Opnår stand ved høj bevoksning i roerne. Avancerer villigt frem på ordre og rejser præcist enlig agerhøne. Marki er komplet rolig i opflugt og skud. Udfører herefter god apport. Marki afprøves i yderligere et slip i roer. Bevarer samme gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. Støder fasan i høj bevoksning i roer. Er her en smule urolig i opflugt. Så snart føreren kan se hunden kaldes denne til orden.                               Marki fortsætter

DKCH ES Nordvestjydens Lady Asger Mogensen
Lady afprøves i roer. Afsøger marken stort og offensivt med brede udslag. Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og en smule halerørelse. Lady arbejder i god kontakt til føreren. Makker finder fugl i slippet. Under 2. afprøvning i roer, søger Lady igen godt som i første slip. Opnår liggende stand i roer. Under rejseordre går føreren tæt op bag ved hunden. Fasan flygter ret foran Lady, imens føreren giver avanceordre. Lady når ikke at vise rejsning. Lady er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi fasanen. Lady afprøves i et 3. slip ligeledes i roer. Op når hurtigt stand. På ordre avancerer Lady villigt og kontant frem og rejser præcist fasan. Er rolig i opflugt og skud. Udviser herefter god apport. 
Lady fortsætter

IS DKCH, DKJCH Englyst Canel Jørgen Jensen
Canel afprøves i roer. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Farten er høj. Stilen nydelig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse. Har chance for fugl som makker finder. Da makker opnår stand, søger Canel bag om makkeren og sekunderer. Canel kobles. Efter makkerens situation er afviklet fortsætter vi. Canel opnår stand. Går villigt frem på ordre uden påvisning af vildt. Har herefter nogle markeringer i området. Vi ser ingen vildt. Canel afprøves i yderligere et par slip. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. I 2. slip har Canel chance for fasan, som makkeren finder. I 3. respekterer Canel overflyvende fasan, som makker støder. Opnår herefter stand. Går villigt frem uden påvisning af vildt. Slår under vind og har herefter flere markeringer. Slutter med at tage stand i kanten af remise. Straks efter letter enlig agerhøne. Ro i opflugt. En jagtbar situation, hvor der ikke skydes til fuglen. Der kastes senere en fugl. Apporterer korrekt.
Canel udgår

IS Thon Ole Schmidt
Thon afprøves i Roer. Afsøger marken i et stort og godt anlagt søg. Farten høj. Stilen god med højt båret hoved, kraftfuld og langstrakt galopaktion og god halerørelse. Thon opnår stand. Makker kommer til og sekunderer. Makkerhunden kobles. Thon avancerer frem står igen. Lige inden rejseordre flygter agerhøne ret foran Thon, som er rolig i opflugt og skud. Der skydes i luften. Vi kaster senere en fugl for Thon. Udviser hér god apportering. Thon afprøves i yderligere et slip i roer. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. Søger ind i høj bevoksning i roer og støder råvildt. Thon respekterer prompte. Makker finder fugl et stykke fremme i terrænet. Thon fløjtes ind og kobles.
Thon fortsætter

P Spurvfugldalen Fly  Carlo Nørtoft Thomsen
Fly slippes i roer og på græs. Afsøger marken i et godt jagtsøg. Udnytter det anviste terræn fornuftigt med gode brede udslag. Farten tilpas høj. Stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinien og derover, langstrakt galopaktion, samt halerørelse. Opnår hurtigt stand, løser selv da føreren kommer frem. Slår under vind og tager ny stand. På ordre rejser Fly præcist, hårdt og kontant enlig agerhøne. Fly er komplet rolig i opflugt or skud. Apporterer korrekt. Opnår senere stand i kanten af græsmark. Løser selv og går over i sekundering. Vi ser ikke yderligere vildt i slippet. Fly afprøves i yderligere et slip i roer. Søger godt som i første slip. Makker finder fugl i et område, hvor Fly ikke har været. Fly kobles. 
Fly fortsætter

ES DKJCH Stærkærs Zack Søren Stærkær
Zack afprøves i roer og på græsmark. Afsøger marken i et stort offensivt søg med store brede udslag. Farten er høj. Stilen nydelig med højt båret hoved, kraftfuld, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Opnår stand i skelkant. Løser selv lige inden rejseordre. Har chance for agerhøne, som makkeren finder. Zack afprøves i yderligere et par slip i roer. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. I 2. slip finder makkerhunden fugl kort efter de er sluppet. I 3. slip opnår Zack stand i bunden af marken. Er i starten for træg i sin avance. Fasanen bevæger sig foran Zack, som herefter rejser hårdt frem direkte på fuglen. Zack preller og knaldapporterer.
Zack udgår

B PVN’s Poker Thomas Klit
Poker slippes i roemark. Afsøger marken i et godt bredsøg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved og langstrakt galopaktion. Støder agerhøne i rygvind. Ro i opflugt. Opnår senere stand. Avancerer frem uden påvisning af vildt. Har herefter flere markeringer. Poker har chance for fasan, som makkeren støder. Poker er ude i yderligere et par slip. Bevarer samme indtryk hvad søg, fart og stil angår. Poker opnår stand. Avancerer frem uden påvisning af vildt. Støder senere fasan. Ro i opflugt. I 3. slip i roer, tager poker stram stand. På ordre avancerer Poker hårdt og kontant frem og rejser fasanhane. Ro i opflugt og skud. Fasanen anskydes. Poker arbejder længe på at apporterer fuglen. Finder fuglen meget langt fremme i marken og udfører her et formidabelt apporteringsarbejde.    
Poker fortsætter

P Astrups Nadia Niels Holger Lykke
Nadia slippes i roer. Søger her stort, men noget enerådigt i højre side af marken. Er til tider svær at komme i kontakt med. Farten er meget høj. Stilen nydelig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Respekterer overflyvende agerhøne. Støder senere fugle langt fremme i marken. Er her noget urolig i opflugt. Nadia afprøves i yderligere et slip i roer. Søger her godt foran sin fører. Har chance for fasan, som makkeren finder. 
Nadia udgår
 

HOLD 3

DOMMER: POUL VESTERVANG

GS DKJCH Åens X-Tra Luffe Erik Petersen
Luffe starter på raps i sidevind. Han går i et stort velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj og stilen smuk, med højt båret hoved og langstrakt galopaktion. Han sekunderer med førerstøtte. I 2. slip i roer går han i et velrevierende søg i god kontakt til sin fører. Han opnår stand et stykke fremme. Han avancerer villigt på ordre og rejser præcist en fasan. Han er rolig i opflugten skud og fald. Han viser god apport. Han prøves igen i roer. Han går stadigt godt, og opnår hurtigt stand ved have. Pga naboterræn, må han ikke følge op, og trækkes ud af standen. Han opnår ny stand. Avancerer villigt, men forsigtigt på ordre og rejser præcist en fasan. Han er komplet rolig i opflugt, skud og fald og viser god apport. 
Luffe fortsætter

ES DKJCH, DKBCH Senjas C. Feuda Hans Jørgen Mogensen
Feuda starter på raps i sidevind. Hun går i et stort velrevierende søg i god kontakt til sin fører. Farten er god tog stilen god. Hun opnår stand ved et levende hegn. Hun holder standen godt. rykker en enkelt gang inden føreren når frem. På avance ordre, rejser hun hårdt og præcist en fasankok gennem hegnet. Hun når lige at standse inden skuddet, men knaldapporterer. Feuda prøves igen i roer. Hun fortsætter sit gode søg. Makkerhunden finder fasan bag Feuda. Der trædes en fasan op bag hundene. Hun opnår stand langt ude. Hun rejser hårdt og præcist på ordre. Hun er tilpas rolig i opflugt, skud og fald. Hun viser en god apport.
Feuda udgår

GS DKJCH Troldmarkens Abelone Flemming Østergaard
Abelone starter i roer i god vind. Makkerhunden opnår straks stand, og hun viser spontan sekundering og kobles. Hun afprøves igen i roer. Hun går i et stort velanlagt søg. Farten er høj. Makkerhunden finder fasan i roerne. Abelone støder en fasan idet hun vender, men hun opdager ikke fuglen. Hun forsvinder over en lille bakke, og føreren finder hende i stand ved et hegn. Hun holder standen længe. På avance ordre rykker hun frem og opnår ny stand. Hun avancerer villigt på ordre og rejse præcist enlig agerhøne. Hun er rolig i opflugt, skud og fald. Hun viser god apport på anskudt fugl. Hun prøves igen i roer går stadigt godt. Hun viser spontan sekundering af stående makker. 
Abelone fortsætter

IS Mårup Skot Ulrik Kjærsgaard
Skot starter i roer i god vind. Han tager to gode udslag og opnår stand. Han avancerer villigt på ordre og rejser hårdt og præcist en fasan. Trods førerens protester fortsætter Skot fra avancen direkte over i en prelning og dertil hørende knaldapport. 
Skot Udgår

ES DK JCH Østkystens Leika Lars Drongstrup
Leika starter i roer i god vind. Hun går i et velanlagt søg i god kontakt til sin fører. Hun holdes ved makkers stand. Hun opnår stand langt ude. Hun avancerer lidt trevent på ordre og rejser præcist en fasan. Hun er rolig i opflugt skud og fald. Hun apporterer godt, men afleverer lidt sjusket, da føreren tager fuglen fra hunden, inden hun når at sættes sig. Hun prøves igen i roer. Hun holdes for råvildt. Hun standses ved makkers stand.  
Leika fortsætter

P Sønderjydens Judi Alex Nissen
Judi starter i roer i god vind. Hun går i et godt anlagt, men lidt uregelmæssigt søg. Hun opnår stand ved skovkant. Inden avance ordre rejser fasan, Judi er rolig i opflugt og skud. Fasanen kan ikke fældes for skoven. Hun er senere lidt svær at kalde til orden ved makkers stand. I 2. slip i roer går hun stadigt godt. Hun støder en agerhøne og kunne vise bedre respekt. Makkerhunden finder fugl. Hun prøves igen i roer. Hun starter noget åbent søg, og makkerhunden finder fasan bag Judi. Hun opnår stand langt ude. På avanceordre rykker hun frem og tager ny stand. Hun avancerer igen villigt på ordre og rejser lidt upræcist en fasan. Hun er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.  
Judi udgår

ES Heegårds Q. Randi II  Jørgen Heegård Nielsen. Fører: Hans Jørgen Mogensen
Randi starter i roer i et stort, men lidt ungdommeligt anlagt søg. Hun støder en agerhøne og kunne udvise bedre respekt. Hun opnår stand. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist en agerhøne. Hun er rolig i opflugt og skud. Hun er svær at få til at apportere. Hun går i søg, og opnår ny stand. Hun kobles i standen og sættes igen på apport opgaven. Hun apporterer nu korrekt til hånden. I 2. slip i roer går hun i et godt anlagt søg. Der ses intet vildt.  
Randi udgår

IS Griffit Susanne Schmidt
Griffit starter i roer i et stort, meget velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Makker hunden finder hurtigt fugl, og skiftes ud. Ny makker finder også fugl foran Griffit. Griffit opnår usikker stand, går frem og apporterer skadet fasan. Hun smider den en gang på vejen hjem, men fuldfører apporten på ordre. I 2. slip går hun stadigt godt. Hun har to gange kontakt med fasaner, som hun ikke magter at sætte. Hun roder til sidst fuglene op og respekterer. Hun støder en fasan med fuld respekt. 
Griffit udgår

P Fugledes Vento Axel Nielsen
Vento starter i roer i god vind. Han går i et stort bredt anlagt søg, der kunne være lidt mere offensivt anlagt. Han opnår stand ude til højre i marken. Han rykker et par gange og slutter med liggende stand under roebladene. Han avancerer forsigtigt på ordre og rejser præcist en fasan. Han er rolig i opflugt, skud og fald, men føreren er tæt på at berøre hunden. Han apporterer godt. Han prøves igen i roer. Han går i et godt anlagt søg i sidevind. Der ses intet vildt.
Vento fortsætter2. HEAT

ORDFØRENDE DOMMER: FINN MØLLER JØRGENSEN

13 hunde fortsætter til 2. heat og starter i lodtrækningsorden som følger: ES Nordvestjydens Lady, ES Østkystens Laika, B Paw, GS Lyngmosegårds David, P Flemløses Amanda, P Spurvfugldalens Fly, GS Åens X-Tra Luffe, P. Astrups Siff, IS Thon, GS Troldmarkens Abelone, P. Fugledes Vento, B PVN’s Poker og B Marki

Såvel 2. heat som matchningen foregik i store roemarker, der var velbesat med fugle – såvel agerhøns som fasaner.

Nordvestjydens Lady – Østkystens Laika
Begge hunde starter godt ud. Laika opnår en kortvarig markering. Fasan letter og smider sig igen i roerne lidt fremme. Laika følger op på færten og opnår stand. På ordre avancerer hun behersket, men kan ikke udrede færten. Fasanen kommer på vingerne uden Laika har kontakt med denne. Fasanen fældes fejlagtig og knaldapporteres. Lady viser sekundering under førerstøtte.
Nordvestjydens Lady fortsætter
Østkystens Laika udgår

Paw – Lyngmosegårds David
Paw starter godt ud og opnår snart stand. På ordre avancerer han kontant og udpeger præcist agerhøne, han er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. David viser sekundering under førerstøtte.  
Paw fortsætter 
Lyngmosegårds David omprøves

Flemløses Amanda – Spurvfugldalens Fly

Begge revierer stort og godt. Amanda opnår stand, hvor Fly viser spontan sekundering. Inden vi når helt frem, letter fasan ret for. Begge respekterer.
Flemløses Amanda fortsætter
Spurvfugldalens Fly fortsætter 

Åens X-Tra Luffe – Astrups Siff

Begge hunde revierer stort og bredt. Siff opnår stand. På ordre avancerer hun villigt uden at præstere fugle. Kort efter igen stand. Igen villig avance. Fasan letter ude til højre uden Siff har kontakt med denne. Kort efter finder partner fasan i området. Luffe opnår stand. På ordre avancerer han behersket og udpeger præcist fasan.
Han er rolig i opflugt og skud og apporterer den fældede fugl korrekt. 
Åens X-Tra Luffe fortsætter
Astrups Siff fortsætter


 
Her sikrer Luffe sig  finale slippet (se ovenfor) Foto: Harris Jensen

Thon – Troldmarkens Abelone
Begge hunde starter godt ud. Abelone støder agerhøne under fuld respekt. Abelone opnår stand med vajende hale. Avancerer villigt på ordre uden at præstere fugle. Begge hunde har yderligere chance til singlehøne. Herefter arbejder Abelone noget selvstændigt uden plan og arealdækning og Thon indskrænker sig efterhånden en del og dækker for lidt terræn.
Thon udgår 
Troldmarkens Abelone udgår

Fugledes Vento – PVN’s Poker
Straks sluppet støder Poker fasan. Respekterer. Kort efter opnår Poker stand, hvor Vento viser sekundering. Poker løser - og slår i søg. Vento kommer til og opnår stand for fasan i området. Vento viser sig meget treven i avanceringen, men fasanen bringes for bøssen – nok så meget ved førers uro. Vento holdes fra en knaldapport og apporterer den fældede fugl korrekt med en sjusket aflevering.
Fugledes Vento udgår 
PVN’s Poker udgår

Marki – Lyngmosegårds David (omprøvning)

Marki revierer stort og bredt. Han opnår stand. Marki avancerer villigt i flere tempi og udpeger præcist agerhøne. Han er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. David revierer udmærket. Partner finder fugl. 
Marki fortsætter 
Lyngmosegårds David fortsætter


Matchning

Følgende hunde overgår til matchningen rangeret som følger:

GS     Åens X-Tra Luffe
B        Marki
B        Paw
P        Flemløses Amanda
P        Spurvfugldalens Fly
ES      Nordvestjydens Lady
GS     Lyngmosegårds David
P        Astrups Siff

Astrups Siff – Lyngmosegårds David
Begge hunde revierer godt med David som den toneangivende. Siff opnår stand – løser selv. David kaldes her til sekundering. Kort efter når David netop at fatte stand. Agerhøne letter, og David respekterer. Begge hunde har forbigået fasan.                             Astrups Siff forbliver uplaceret  Lyngmosegårds David fortsætter

Lyngmosegårds David – Nordvestjydens Lady
Begge hunde revierer stort og bredt. David opnår stand – løser selv. Lady viser her sekundering under førerstøtte. Kort efter opnår Lady stand – løser selv. Her burde David have vist sekundering. Herefter får David kending af fært – rykker frem og får fugl på vingerne.
                                                                                                                                                                          Lyngmosegårds David forbliver uplaceret
                                                                                                                                                                                         Nordvestjydens Lady fortsætter

Nordvestjydens Lady – Spurvfugldalens Fly
Begge revierer godt. Lady støder fasan. Kvitterer prompte. Fly opnår stand. På ordre avancerer han kort og rejser præcist agerhøne. Han er rolig i opflugt og skud og apporterer den fældede fugl korrekt, dog lidt sjusket aflevering.                                                                                                                                                 Nordvestjydens Lady 6. vinder  
                                                                                                                                                                                          Spurvfugldalens Fly fortsætter

Spurvfugldalens Fly – Flemløses Amanda
Fly starter godt ud men indskrænker sig mod slutningen. Amanda revierer stort og bredt og bevarer fart og intensitet. Begge hunde har chance til 2 gange fugle.                                                                                                                                                                                  Spurvfugldalens Fly 5. vinder
                                                                                                                                                                                           Flemløses Amanda 4. vinder

Marki – Paw
Marki arbejder stort og bredt. Får kending af fært – forsøger at udrede – fasan letter. Marki fortsætter sit søg. Paw arbejder velrevierende foran sin fører.
                                                                                                                                                                                                              Marki 3. vinder
                                                                                                                                                                                                                Paw fortsætter

Finaleslippet

Paw – Åens X-Tra Luffe
Paw revierer stort og bredt men som slippet skrider frem må Paw se sig henvist til afsøgt terræn. Luffe revierer fejende flot og dækker den store mark fra kant til kant. Luffe bevarer fart, stil og aktion på højeste plan.                                           
                                                                                                                                                                                                                       Paw 2. vinder
                                                                                                                                                    Åens X-Tra Luffe 1. vinder og Danmarksmester 2003 

 Resumé:

1.vinder GS Åens X-Tra Luffe. Ejer og fører: Erik Petersen.
 En Gordon Setter af et stort format, til stadighed velrevierende med 3 fugletagninger på dagen. Han bliver på en dadelfri dagspræstation en værdig Danmarksmester 2003.

2. vinder B. Paw. Ejer og fører: Søren Pedersen. 
En velgående og velrevierende breton med kontant og præcis fuglearbejde. Knap samme store format som vinderen. Han har 2 fugletagninger på dagen.

3. vinder B Marki. Ejer og fører: Jens Hansen. 
En breton af et stort format, der revierer godt. Han tager ikke vare på sin chance i afgørende fase. 2 fugletagninger på dagen.

4. vinder P. Flemløses Amanda. Ejer og fører: Jens Have. 
En stilfuld og velrevierende pointer af et stort format, hvor manglende effektivitet i matchningen betinger placeringen. Hun har 2 fugletagninger.

5. vinder P. Spurvfugldalens Fly. Ejer og fører: Carlo Nørtoft Thomsen. 
En stortgående og velrivierende pointer, der ikke rigtigt vil tage kampen op i afgørende fase. 2 fugletagninger på dagen.

6. vinder ES Nordvestjydens Lady. Ejer og fører: Asger Mogensen. 
En stilfuld og velrevierende Engelsk Setter af et stort format hvor manglende effektivitet i 2. heat og matchningen betinger placeringen. 2 fugletagninger på dagen.

På dommerkollegiets vegne en stor tak for invitationen til at dømme denne fornemme prøve – Danmarksmesterskabet 2003. Det var naturligvis med store forventninger, vi havde set frem til at dømme denne prøve for eliten blandt de stående jagthunde i Danmark - og vore forventninger blev ikke gjort til skamme. Dette er ikke mindst den store stab af hjælpere på Midtfyns fortjeneste - alt klappede til mindste detalje. Når man så erindrer, at vejret var det bedst tænkelige til hønsejagt med stående hund, og at vi til middag havde skudt over ikke mindre end 21 hunde, belyses det, at kvaliteten på de deltagende hunde var meget høj. Afslutningen på et af de bedste Danmarksmesterskaber i mange år fandt sted på det smukke Ørbæklunde Gods sidst på eftermiddagen, hvor det blev sat i relief til vildtparaden med 23 agerhøns 35 fasanhaner og 11 fasanhøner.

Søften den 14. oktober 2003

Poul Vestervang             Mogens Vestergaard Hansen            Finn Møller Jørgensen (Ordførende)

Kennel  Aaens         DM for stående hunde 2003