Valpekurs for stående fuglehunder

En valpe kan ofte sammenliknes med ett lite barn, der denne er svært tillittsfull og lett påvirkelig.

Med dens sårbarhet i denne fasen er også sjansen for at feil påvirkninger i ung alder vil gjøre store utslag i dens voksne liv.

En valp er helt avhengig av trygge omgivelser og ett harmonisk miljø i trygge og bestemte rammer, for å vokse opp til en harmonisk og lojalt familiemedlem.

En hund som har tydelige grenser og er kjent med dem - er en glad og lykkelig hund.

En eier som klarer å kommunisere riktige grenser korrekt til sin hund - er en glad og lykkelig eier.

En valp trenger også høy grad av fysisk og psykisk trening/aktivitet, for å få utløp for sin lekenhet og voksthormon.

Det er DU SOM EIER som har det hele og fulle ansvaret for at DIN VALP får sin "skolegang".

Hunden er som oftest ett produkt av eiers(sitt miljøs) påvirkninger. Feil innlæring, eller mangel på "utdanning" gir oftest uheldig adferd som voksen.

Ingen kan forvente at alle valpekjøpere har den kunnskapen som skal til for å oppdra sin valp til å bli en voksen og godt dressert hund.

Med bakgrunn i dette gir vi i likehet med mange andre opplæring i form av forskjellige kurs.

Kursene er bygget opp avhengig av alder, formål og vanskelighetsgrad.

Ett valpekurs hos oss går over 8-10 ukekvelder, og består alltid med oppstart i teori.

I tillegg innlemmes de forskjellige grunnleggende dressurmomenter i utviklingen.

Siden vi driver oppdrett av den stående fuglehundrasen Gordon setter, har vi avgrenset kurset til å omfatte kun alle stående fuglehundraser.

Vi starter likegjerne all innlæring fra valpestadiet, med mål om en komplett fuglehund.

* Teorikveld - Vært nye familiemedlem og valp i hus.

* Ros

* Kontakt trening

* Lineføring/Gå i bånd

* På plass

* Sitt

* Bli sittende

* Dekk

* Innkalling

* Grensesetting og lederskap

* Den glade fuglehunden

 

Pris på valpekurs er kr. 1.000,-

KONTAKT
Geir Morten Søgård Skjeppåsvegen 62 N 2280 Gjesåsen Tlf. +47 97676416
Geir
aaensnorge@gmail.com
   

 
(alternativt) Erik kennelaaens@gmail.com

RETUR